Witam serdecznie

Na­wet Anioł z pod­cię­ty­mi skrzy­dła­mi nie wznie­sie się do nie­bios, a co do­pie­ro mó­wić mar­ny czło­wiek, który skrzy­deł nie ma. Stą­pa on, ten czło­wiek, bo­sy­mi sto­pa­mi po cier­ni­stej ścież­ce w la­bi­ryn­cie ży­cia, po­bo­czem Praw­dy prze­my­ka ni­czym ptak-wę­dro­wiec i pa­trząc przed sie­bie, ni­cze­go nie wi­dzi; słu­cha­jąc, ni­cze­go nie sły­szy; czu­jąc, ni­czego nie czu­je, bo wpadł w si­dła ma­te­rial­nego pry­mi­ty­wi­zmu.


PRZEBUDOWA STRONY

Informujemy, że blog jest w trakcie przebudowy. Zmianie uległy między innymi odnośniki do stron i podstron. Mogą występować drobne błędy w działaniu strony. Wpisy z bloga (rocznik 2017-2021) zebrane zostały w PDF: Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2021 + spis treści.


Żeby Polska była polska – Servoos Family


Gwiazda Dawida, okultystyczny symbol w logo Ministerstwa Zdrowia?

+++

Zobacz wpis | mp4Pobierz, zobacz wideo


LISTY DO SiB.

LECHITA
2020

Lechita okładka

pdf

Dostępne numery: [ 1 ] … [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] … [ 109 ]

SKRYPT


APEL EKSPERTÓW Z CAŁEGO ŚWIATA W SPRAWIE PANDEMII
I SZCZEPIONKI NA COVID-19
SZCZEPIONKA PRZECIW KORONAWIRUSOWI NAUKOWE SZOKUJĄCE FAKTY
2020 2020
Apel ekspertów Szczepionka przeciw koronawirusowi
pdf PDF | Opis pdf PDF | Opis
JANE BÜRGERMEISTER – EPIDEMIA STRACHU SZCZEPIENIE ALBO ZDROWIE
2020 2018
Jane Burgermeister – Pandemia strachu Szczepienie albo zdrowie
pdf PDF | Opis pdf PDF | Opis

DARMOWY E-BOOK

I L U Z J A

POWIEŚĆ SF

Nowa książka – Iluzja

W związku z niepewną sytuacją na świecie i zachodzącymi zmianami dotyczącymi wolności słowa, wolności do własnego ciała, wolności do wyrażania indywidualnych przekonań i poglądów, wolności do decydowania za siebie i rozporządzania własnym losem, jednym słowem bezwzględnym dążeniu Systemu zysku i wyzysku do zniewolenia istot ludzkich na warunkach uwłaczających Boskim Prawom Natury, postanowiłem uwolnić swoją ostatnią książkę pt. „Iluzja” i z dniem 13 kwietnia 2020 roku udostępnić ją za darmo.

Wolno pobierać, kopiować, rozprowadzać na warunkach dokładnie takich samych jak przy książce „Yormūn – Wyklęty Anioł”.

E-book jest dostępny również w www EBOOKPOINT
Opis | pdf PDF | epub EPUB | mobi MOBI


YORMUN – WYKLĘTY ANIOŁ

Dar­mo­we­go e-bo­oka: „Yor­mūn – Wy­klę­ty Anioł: Za­rze­wie”, w for­ma­cie PDF i EPUB moż­na po­brać z Po­bie­ral­ni, z księ­gar­ni in­ter­ne­to­wej www ebookpoint.pl albo bez­po­śred­nio z ta­be­li znaj­du­ją­cej się po­ni­żej.


WYKLĘTY ANIOŁ: ZARZEWIE DYKCJONARZ
Aktualizacja 2019 2017
Wyklęty Anioł Zarzewie Dykcjonarz do ks. Wyklęty Anioł
pdf PDF | epub EPUB | Opis pdf PDF
Z PAMIĘTNIKA WYKLĘTEGO ANIOŁA
Czym jest miłość
Z PAMIĘTNIKA WYKLĘTEGO ANIOŁA
Mord to mord
Aktualizacja 2019 Aktualizacja 2019
Czym jest miłość Mord to mord
pdf PDF pdf PDF

WSZYSTKO W JEDNYM

ZBIÓR WPISÓW Z BLOGA RADOMIRA GELHORA
2017-2021

pdf PDF | OPIS

Wszystkie wpisy z bloga od 2017 roku w jednym pliku PDF do przeglądania offline na telefonie, tablecie, czytniku e-booków, komputerze. 129 wpisów, 502 strony (skrypt zamknięty).

[ wer. 31.12.2021 (1) ]
SKRYPT ZAMKNIĘTY

Suma kontrolna SHA256:
972ec0834ae41c435c25d2016cb2568c1e645eee5c2af6782271f912ba86111b

Nie zgadza się suma kontrolna (numer)? Kontakt…


Przysłowie

Nie patrz, kto mówi, ale co mówi